Cena

Nasze honorarium uzależniamy od repertuaru, instrumentarium oraz lokalizacji ceremonii.
Na Państwa życzenie udzielimy szczegółowych informacji.