Gdzie gramy

Najczęściej gramy w Poznaniu. Tu też najłatwiej posłuchać nas na żywo.

Na Państwa życzenie gotowi jesteśmy dojechać do 150 km od Poznania.
Kwalifikacje językowe umożliwiają nam towarzyszenie na ceremoniach niemieckojęzycznych, w związku z czym przewidujemy możliwość dojechania na ślub na terenie Niemiec.

Cena

Nasze honorarium uzależniamy od repertuaru, instrumentarium oraz lokalizacji ceremonii.
Na Państwa życzenie udzielimy szczegółowych informacji.